3 (!) RTH-Projecten

Inclusief – Madelief, Ieder Zinneke Zijn Thuis, Superdiversiteit JA 

In het Zorginvesteringsplan van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het VAPH zijn bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod. 

Hubbie had heel wat ideeën en kreeg uiteindelijk een erkenning van het VAPH om in 2023 maar liefst 3 verschillende RTH-pilootprojecten uit te werken.  

Inclusief Madelief 

Ons project Inclusief-Madelief ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking die inclusief willen deelnemen aan het vrije tijdsaanbod in Brussel.  

Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan organisaties die hun aanbod open willen stellen voor personen met een beperking. 

Wat doen we zoal? 

  • We brengen in kaart welke moeilijkheden er zijn om deel te nemen aan de gekozen activiteit.
  • We ondersteunen en/ of geven vorming aan de organisatie die een activiteit organiseert.
  • We kunnen aanwezig zijn tijdens de activiteit zelf om extra ondersteuning te geven. We doen zo weinig als mogelijk, zo veel als nodig. 
  • We kunnen ook de andere deelnemers van de groep begeleiden om het inclusieverhaal meer kans op succes te geven.

Wat doen we niet? 

  • We gaan niet op zoek naar activiteiten. Hiervoor verwijzen we door naar onze vrije tijdstrajectbegeleiding. 
  • We werken het liefst pro-actief en hopen betrokken te worden vooraleer de moeilijkheden te groot worden 

Meer informatie over dit aanbod of aanmelden? 
Bel Karen Claeys: 0492/97.14.52 

Ieder Zinneke Zijn Thuis 

Heel wat cliënten in de thuislozensector blijken PMH te zijn. Zij zijn moeilijk toe te leiden naar specifieke organisaties voor PMH doordat zij moeilijk vertrouwen vinden in de samenleving en de voorzichtig opgebouwde band met de begeleiders uit de thuislozensector nog te fragiel is om los te laten. Daarom gaan wij zelf naar deze organisaties voor thuislozen om handicapspecifieke hulpverlening te bieden.   

Het vernieuwende zit in het feit dat we thuislozen begeleiden in hun eigen context en in de vergaande samenwerking (1+1=3!) met de thuislozensector.   

We werken met 2 mobiele diensten, Huis van Vrede en CAW De Schutting en 1 residentiële dienst, CAW Albatros.  

Onze samenwerking bestaat uit:   

  • Duobegeleidingen van cliënten, waarbij de begeleider uit de thuislozensector ondersteuning biedt op vlak van acute problemen verbonden aan thuisloosheid (huisvesting, inkomen, administratieve ondersteuning) en Hubbie op vlak van handicap (communicatie aanpassen aan het begripsvermogen, relationele ondersteuning bij personen met een lage socio-emotionele ontwikkeling, handicap specifieke methodieken integreren in de begeleiding). De begeleider uit de thuislozensector mikt eerder op de sociale en administratieve moeilijkheden terwijl de begeleider uit de VAPH sector eerder zoekt naar aangepaste oplossingen op lange termijn -rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen.    
  • Outreach, waarbij het team van de thuislozensector vorming en opleiding krijgt om de sector PMH beter te leren kennen: herkennen van de doelgroep PMH, omgaan met PMH, leren kennen van de sociale kaart en mogelijkheden via RTH of PVB,… We voorzien outreach in teamverband mbt algemene thema’s en individuele outreach als er zeer gericht informatie moet worden gegeven, die evenwel de individuele cliënt overschrijdt.   
  • Permanentie: aanwezigheid op de dienst voor thuislozen om maximaal laagdrempelig aanspreekbaar te zijn, zowel voor thuislozen als voor personeel binnen de thuislozensector.  

Meer informatie over dit aanbod? Bel Valentine Lebacq 0492/97.14.51 

Superdiversiteit? JA!

Waarom dit project?

Op onze wachtlijst staan cliënten met een ernstig meervoudige beperking die binnen andere Brusselse organisaties geen gepast cultuursensitief aanbod vinden.  

Binnen dit project ontdekken we en bieden we  cultuursensitieve individuele ondersteuning met als doel de cliënt toe te leiden naar, te ondersteunen bij en ten slotte alleen te laten deelnemen aan groepsactiviteiten.

Wat doen we?

We starten een individueel traject op met de cliënt om een vertrouwensband op te bouwen.  

We ondersteunen het netwerk in het individueel traject van de cliënt om ook met het netwerk een vertrouwensband op te bouwen. 

We leren de waarden en normen van cliënt en netwerk kennen om gedrag en vragen beter te begrijpen.  

Als de cliënt en het netwerk er klaar voor zijn, laten we de cliënt doorstromen naar het activiteitencentrum (4 halve dagen per week), met ondersteuning van de individuele begeleider, om op deze manier de cliënt extra te stimuleren en tegelijkertijd het netwerk te ontlasten. 

Meer informatie over dit aanbod?

Bel of mail Hilke Peremans 0470 11 14 80 of hilke.peremans@hubbie.brussels

Kim

Valtin

Beleidsverantwoordelijke Leren, werken en ontspannen
Kim.Valtin@hubbie.brussels 0470/11.14.80

Valentine

Lebacq

Beleidsverantwoordelijke Individuele Begeleiding
valentine.lebacq@hubbie.brussels 02/420.43.13

Karen

Claeys

Intakemedewerker 'Individuele begeleiding'
karen.claeys@hubbie.brussels 0492/97.14.52