Onze organisatie

Hubbie is de samensmelting van twee Brusselse organisaties, De Lork & Begeleid Wonen Brussel, die door de jaren heen kennis, expertise en veel ervaring verzamelden in de sector voor mensen met een beperking. 
Na meer dan 30 jaar, en dat sinds 1 januari 2020, bundelen we de krachten om op een nog meer integrale manier ondersteuning aan te bieden aan mensen met een beperking in Brussel. 

Hubbie biedt authentieke begeleiding voor mensen met een beperking in wonen, leren, werken en vrije tijd.  
We werken aan een samenleving waar iedereen erbij hoort en waar mensen zichzelf kunnen zijn.
We geloven in zo gewoon mogelijk, zo specifiek als nodig, om te komen tot een kwaliteitsvol leven. 

warme en authentieke relaties aangaan met netwerk en de buurt.
eigen keuzes maken, in verbinding met de samenleving.
groeien en talenten ontdekken om zo de toekomst vorm te geven.

Hier gaan we voor:

Gelijkwaardig: Je bent een mens zoals een ander, we accepteren elkaar.
Respectvol: We waarderen elkaars mening, tijd en ruimte.
Integer: Breng de missie tot leven door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt.
Solidair: We her(ver)delen lasten en lusten, zowel binnen de organisatie als maatschappelijk. “De appel eten, maar ook de zak dragen.”
Wederkerig: Geven en krijgen, naar eigen mogelijkheden. Mensen leren van elkaar.
Warm: We blijven kansen geven en (graag) zien, ook als het moeilijk gaat.

Hier willen we in uitblinken:

Verfrissend: Vernieuwend, vrolijk, deugddoend, creatief.
Verwonderd: Bereid om te leren, met een open blik kijken.
Richting gevend: Verantwoordelijkheid (blijven) nemen, initiatief nemen, keuzes maken, scherp (naar jezelf) kijken.
Verbindend: Samen (net)werken in een diverse (Brusselse) wereld.
Helder: Communicatief, transparant en op maat.
Durvend: We steken onze nek uit en gaan ervoor.

Onze organisatie is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (www.vaph.be) en krijgt steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (www.vgc.be).