Onze organisatie

Hubbie is de samensmelting van twee Brusselse organisaties, De Lork & Begeleid Wonen Brussel, die door de jaren heen kennis, expertise en veel ervaring verzamelden in de sector voor mensen met een beperking. 
Na meer dan 30 jaar, en dat sinds 1 januari 2020, bundelen we de krachten om op een nog meer integrale manier ondersteuning aan te bieden aan mensen met een beperking in Brussel.

Waar gaan en staan we voor? 

Onze organisatie is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (www.vaph.be) en krijgt steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (www.vgc.be).