Access to Leisure

Naar een betere toegang tot vrijetijds-activiteiten!

Met het Europees project 'Access to Leisure' willen we handboeken ontwikkelen voor mensen met een beperking om hun eigenaar te maken van hun vrijetijdsactiviteiten. We willen ze op die manier versterken om zo hun eigen keuzes te kunnen maken en te genieten van hun vrije tijd.

Samen met de partners 'Hand in Hand' (Hongarije), 'Center Val' (Slovenië), 'KVPS' (Finland) en 'Atempo' (Oostenrijk) begon het project in februari 2022 en het zal lopen tot april 2024. Het project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Het slotevenement vindt zelfs in Brussel plaats!

 

Het Inclusieteam

Per land werd er een team samengesteld met vrijwilligers, cliënten en medewerkers van Hubbie. Om de zes weken komen we samen om de voortgang van het project te bespreken. Dat is enorm leerrijk voor iedereen van dit team! Op een co-productieve manier kan iedereen zijn eigen inbreng doen. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen naar elkaar luistert en we elk van ons op eigen ritme en in een veilig klimaat ons steentje bijdragen aan het project. 

 

Onderzoek en productie

In het begin van het project, tijdens de onderzoeksfase, werden er interviews afgenomen, 'good practices' verzameld en brachten de cliënten hun vrijetijdsactiviteiten in kaart met de methodiek 'photovoice'. Aan de hand van fotografie brachten mensen in een kwetsbare positie hun wereld in beeld, kunnen ze er kritisch op reflecteren en in dialoog gaan.

Op basis van al deze input werden er 3 handboeken ontwikkeld, elk met hun eigen praktische 'toolkit'. Eéntje met focus op de vrijwilligers, één voor de professionals en ook één voor de cliënten.

 

Uitwisseling en training

Natuurlijk blijft het niet enkel bij vergaderen, nadenken en schrijven. De Access to Leisure handboeken moeten uiteraard ook worden uitgetest! In het kader van drie trainingsweken in elk van de landen, werd de inhoud van de handboeken in de praktijk gebracht.

Hilke, Elke en Simon vertrokken naar Budapest, Graz en Ljubljana. Ze gaven zélf training, participeerden in trainingen en genoten uiteraard ook van boeiende activiteiten, waaronder kennis maken met alle andere partners én het handboek uit testen. Het waren vruchtbare trainingsweken.

 

Samen leren en delen 

Als laatste stap organiseren we twee evenementen om de kennis van Access to Leisure te delen. In het voorjaar van 2024 zal er een interactieve workshop en conferentie plaatsvinden om de theorie en praktische tools te verspreiden onder collega's, vrijwilligers en cliënten. De evenementen dienen om participanten te informeren over het belang van zelfbeschikking, digitale tools, en buurtvervlechting bij vrijetijdsbesteding, en hulpmiddelen mee te geven om het recht op autonome vrijetijdsbeleving binnen ieders bereik te brengen.

Dit is een groepsfoto van het project Access to Leisure in Boedapest.