Community Building

Personen met een beperking hebben recht op een volwaardige plek in een inclusieve maatschappij. Dit betekent erbij horen, verbonden zijn, wonen in een samenleving die openstaat voor ‘het anders zijn’ en voor diversiteit.
Wij willen deze inclusiegedachte waarmaken in het multiculturele Brussel.
Dankzij subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kregen we hiervoor extra middelen.

Wij vinden het belangrijk dat ondersteuning niet alleen gebeurt door gespecialiseerde diensten, maar dat mensen ook beroep doen op steunfiguren en/of het aanbod in hun buurt. Iedereen moet ook de kans krijgen om iets te betekenen voor anderen. We kunnen ook samen uitzoeken hoe iemand zijn talenten en interesses kan inzetten in de samenleving. Erbij horen, betekent namelijk niet alleen krijgen, maar ook zelf iets kunnen bieden.

Daarom gaan we  op pad met de mensen die we begeleiden, in hun wereld, in hun stad en in onze samenleving. We zoeken naar de nodige steun bij  mensen die hen omringen: familie, vrienden, hulpverleners, mensen uit de buurt, … We brengen op die manier netwerk en buurt in kaart om vervolgens aanknopingspunten te vinden. Voor dit proces laten we ons volledig leiden door de vraag van de persoon, dit maakt elk begeleidingstraject is uniek. Concreet gaan we op zoek naar lokale initiatieven en buurtwerkingen, bekijken we het aanbod van de gemeenschapscentra en van de lokale dienstencentra met als doel dat iedereen aansluiting kan vinden bij het activiteitenaanbod of gebruik kan maken van de aangeboden diensten. Er bestaan in Brussel veel interessante initiatieven waar mensen terecht kunnen of waar ze als vrijwilliger aan de slag kunnen gaan. We helpen in de wederzijdse dialoog tussen vraag en aanbod zodat iedereen zijn eigen plekje vindt in onze bruisende hoofdstad.

Op dit moment is het project afgelopen. We hebben daarom geprobeerd om zo goed mogelijk het Community Buildingprincipe te integreren in onze werking. Dat is goed gelukt! Voorbeelden zijn onder andere de implementatie in de ondersteuningsplannen voor de cliënt en de functiekaart voor de begeleider. 

Ik ben vrijwilliger bij Solidariteit voor het gezin en ga 3 keer per week naar het kinderdagverblijf in Schaarbeek. Ik help er mee de kindjes verzorgen en verschonen en ik geef hen te eten. Samen spelen met hen vind ik leuk.
Lucie