HELPDESK-project

Als gevolg van de groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning die de huidige tijd kenmerkt, neemt de vraag naar sociale diensten van goede kwaliteit voortdurend toe. Ondanks hun cruciale rol wordt algemeen erkend dat de sociale diensten tegenwoordig met belangrijke uitdagingen worden geconfronteerd, zoals chronische onderfinanciering, personeelstekorten en uitdagingen bij de overgang naar gemeenschapsgerichte en persoonsgerichte vormen van dienstverlening. De EU-fondsen, met name het ESF+ (Europees Sociaal Fonds Plus) en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), kunnen belangrijke mogelijkheden creëren om deze obstakels te overwinnen. Maar al te vaak hebben sociale diensten om drie belangrijke redenen moeite om van deze fondsen te profiteren:

  1. gebrek aan kennis en bewustzijn rond EU-fondsen
  2. complexiteit van de procedures voor toegang tot en gebruik van EU-middelen
  3. gebrek aan capaciteit om het effect van deze fondsen in de sector sociale dienstverlening te maximaliseren.

Bovendien ondervinden beheersautoriteiten vaak moeilijkheden bij het gebruik van EU-middelen voor de financiering van hoogwaardige sociale-integratieprojecten. Het HELPDESK-project heeft tot doel deze problemen aan te pakken en op te lossen en concrete oplossingen te bieden aan zowel sociale dienstverleners als autoriteiten.
 

Het uiteindelijke doel van dit project is om het gebruik van ESF+ (Europees Sociaal Fonds Plus) en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) door sociale diensten te vergroten en het voor sociale dienstverleners gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot deze fondsen.
Door de bouwstenen van een Helpdesk Sociale Dienst te lanceren, willen de projecten :

1. Sociale diensten ondersteunen bij de toegang tot en het gebruik van EU-fondsen (met name ESF+ en EFRO)

2. Beheersautoriteiten helpen EU-middelen te gebruiken voor de financiering van kwaliteitsmaatregelen op het gebied van sociale diensten.

Hier vindt u meer informatie over het project.