Iedereen de max !?

Binnen het Iedereen de max project werkten cliënten, vrijwilligers en personeelsleden van 2011 - 2015 aan een campagne die verschillende sporen omvatte: enerzijds de fototentoonstelling Inclusie/Illusie? die rondreisde binnen verschillende Brusselse organisaties en onze blik op inclusie visueel wilde maken en anderzijds de inclusieworkshops die vandaag de dag nog steeds aan verengingen, organisaties, bedrijven en overheden gegeven worden om na te denken over wat inclusie voor hen kan betekenen.