Valorising Employment

Valorising Employment is een project gesubsidieerd door Erasmus+. Dit project is van start gegaan in 2019 en zal nog verder lopen tot en met 2022. (Normaal gezien was dit tot en met 2021 maar door de corona is alles opgeschoven met een jaar.)

DOEL: Werken is een belangrijk aspect in het leven van ieder van ons. Ook mensen met een beperking hebben dit recht. Het systeem in België kennen we goed, er zijn verschillende soorten werk voor onze doelgroep, welke uitkeringen ze kunnen krijgen, welke ondersteuning ze ontvangen,….

Maar hoe gaat dit in andere landen? Wat is er anders bij hen dan bij ons? Wat zouden we kunnen leren van andere landen? Wat willen we ook graag bij ons zien? Waar hebben we vraagtekens bij? …

De deelnemende landen zijn: Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje en België (MPC Sint-Fransiscus en HUBBIE).